menu_top
menu_bottom
1. Ulusal Çocuk Kitapları
Sempozyumu
  I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu'na İlişkin Fotoğraflar  
Sempozyumda Çekilen Fotoğraflar
Roman Kahramanı FADİŞ'İN
Doğumunun 30. Yılı Sempozyumu
Roman Kahramanı FADİŞ'İN Doğumunun 30. Yılı Sempozyumu
Sempozyumda Çekilen Fotoğraflar
     
     
     
AMAÇ VE KAPSAM
     
     
 
Kişilerin duygu ve düşünce eğitimini sağlayan en etkili süreç, erken çocukluk evresinden başlayarak kurulan kitap-çocuk etkileşimidir. Bu etkileşimin görsel ve işitsel uyaranlarla çeşitlenmesi çocuklara; bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve kişilik gelişimi açısından yeni yaşantılar edinme olanakları yaratmaktadır.
 
     
 
II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda, okuma kültürü edindirmenin, düşünen - duyarlı birey yetiştirmenin temel bir aracı olarak çocuk ve gençlik edebiyatı birçok değişkeniyle inceleme konusu yapılacaktır.
 
     
 
Sempozyumdan çağdaş gelişmeler ışığında, bilimsel düzlemde, ülkemizde çocuk ve gençlik edebiyatının bugünkü durumunun saptanması, sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunlarına çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Öte yandan, çocuk ve gençlik edebiyatının, yazar ve çizerlerin bakış açısıyla değerlendirilmesi; gerçekleştirilecek oturumlarda yazar ve çizerlerimizin çocuk ve gençlik edebiyatı odaklı bakış açılarını, savlarını, yaşantı ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmaları beklenmektedir.
 
     
     
 2005 © ŞAFAK BAYIR
En iyi 1024*768 piksel çözünürlükte görüntülenir.
Güncellenme Tarihi: 02.05.2006 16:54